I tipp-oldefar Olaus Solum sine fotspor...

TIL NAMDAL FOR Å TJENE PENGER

"Finansfyrsten Øystein Stray Spetalen (49) legger ikke skjul på sine hensikter etter at han har sikret seg råderetten over enorme skog- og fjellområder i Namdal. Poenget er å få tak i noen rike folk som kan bruke masse penger der oppe. Noen rike, tjukke jegere fra Oslo som kan ta med seg den styrtrike fetteren fra England og skyte noen elg", sier han til Adresseavisen.


Allerede på 1800-tallet var det mange "styrtrike fettere fra England" som søkte til Namdalen for å jakte elg. 

På bildet ser vi, fra venstre Olaus Solum, Mr. Montaque Guest, Ingebrigt Grong, Mathias Eldstad, Mr. Frank Dugdale, Chr. Hanssen, Baron Hambro, Mathias Grong og sittende i front Alexander Solum."

JAKT OG BANGDALEN HØRER SAMMEN

"Jakt og Bangdalen er begreper som hører sammen. Fra gammelt av fortelles det at Solumsgrenda ble befolket av fjellfolk som slo seg ned her fordi det var rikt på fisk og vilt i disse områdene.

Fotominner forteller ofte mer enn det hundrevis av ord makter. Etter endt jakttur samlet herrene seg til standsmessig fotografering. Dette bildet er tatt etter elgjakt i 1882, på "Bersaunet" (Bergsaunet), da både adelskap og andre storinger søkte hit for å jakte. Bildet ble tatt fire år før Klinga Landbrukslag ble stiftet.   Men både før og etter lagets fødsel har jakt etter elg vært en attåtnæring av en viss betydning for bøndene i Klinga.

Med på bildet er også to kjente jegere fra Solum, nemlig legendariske Olaus og Alexander Solum. Brødrene var elgloser for "storingene"."

Forteller Namdal Arbeiderblad på 1980-tallet engang.  

 

 GUEST OG OLAUS SOLUM

            "En anden engelsmann ved navn Guest var også Olaus los for. Olaus (...) har fortalt meg følgende: De hadde gåt fra sig vallene på Solum og skulde flytte ned over til Romstad og gikk fjelle over og kom ned i Bangdalen/Gram/dalen?.

            Det begyndte å lakke mot kvelden da de fik høre og se en ? en brølende(?) elgokse komme nermere og nermere settende over en myr så Olaus syntes det begyndte å se mindre trivelig ut men Guest stod til den kom dem ganske inn på livet ? da hevet han geværet ? tok sikte ? fyrte av ? og kula traf den midt i panna så den styrtet om så den blev liggende frem for deres føtter. 
      Olaus hadde i sit eie et stort gammeldags ?Spindelur? ? (lommeur) som Guest så sig lag(?) i å eie ? og han tilbød Olaus at hvis han vilde overlate sig dette uret så skulde han når han kom til London kjøpe et nyt ur å sende ham. Olaus slog til og da det led mot den tid af året kunde vere ventendes kom det i pakkeposten. Det var et nyt fint lommeur med sølvkasse ? og gangen var utmerket, (uret på bildet er det omtalte uret, en "Remontoir 10 Rubis", som i dag er eid av ett av hans oldebarn).                            

      Guest måtte like Olaus svert godt for han klede ham op fra top til tå og det kunde storlig trenges.                                                                                                                                                                   

      Det var nok ikke bare den oksen Guest feldte for Olaus var en utmerket los og Guest en utmerket skytter så det var flere betydelige dyr som faldt for hans jaktlykke."

 

Fra "Litt om forholdene i Bangdalen i gamle dager", forfattet i tidsrommet april 1956 til februar 1957, av gardsbestyrer på Andsjøen gaard, Kristian Stendahl (1871-?).

 

...BLANDT DE RIKESTE I ENGLAND...

"I noen kilder blir det hevdet at Guest var blandt de rikeste i England. I en tid hvor Englands imperium var på høyden, sier det ikke så rent lite. Han var gift med Lady Theodora, som var datter av hertugen av Westminster, også hun meget velhavende."

Fra "Historien bak Guest rock", 15.august 1998 - Bo Fredriksen, Namdals-Avisa.

 

HAMBRO, DUGDALE OG WALKER

"(...)Så kom Hambro, en stor svær kar. Alexander Solum var fast los hos ham i alle de år han drev elgjakt i Bangdalen(...).

Plutselig kommer der en elgokse settende i en avstand av ca. 40-50 meter. (...)Denne oksen blev ganske sikkert skudt av en anden engelskmann ved navnet Dugdale. (...)Den foran nevnte Dugdale skulde vere en utmerket skytter og jeger. Hans los var Olaus Solum(...).

Olaus gik også sammen med en som hette Wåker (Mr. A. Barkley Walker, "Whisky-Walker") som skulde være en meget dyktig jeger. Han skjøt mange store især i Solumsfjellene hvorav en med 28 spir(...).

Fra "Litt om forholdene i Bangdalen i gamle dager", forfattet i tidsrommet april 1956 til februar 1957, av gardsbestyrer på Andsjøen gaard, Kristian Stendahl (1871-?).

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits